logo

Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder. Op dit moment zijn de volgende enquêtes in uitvoering:

> Door het CBS: dataverzameling voor het onderzoek naar Zorggebruik. Dit loopt tot en met mei 2017.

> Door het CBS: dataverzameling voor het onderzoek naar Culturele Veranderingen in Nederland en de SCP Leefsitatie-index. Dit loopt van september 2016 tot en met maart 2017.

> Door het  NIVEL: dataverzameling voor de Evaluatie van de Jeugdwet. Dit loopt van maart tot mei 2017

 


Deze pagina is bijgewerkt op 28 maart  2017

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / Enquêtes in uitvoering

Menu