logo

Onderwijs, Minderheden en Methodologie

Wat doet onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie?

In de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie (OMM) richt het onderwijsonderzoek zich op vraagstukken met betrekking tot onderwijsprestaties en schoolloopbanen van leerlingen, het onderwijsbestel en bestuur van het onderwijs en er wordt evaluatieonderzoek naar het onderwijsbeleid uitgevoerd.  Het minderhedenonderzoek betreft etnische en seksuele minderheden. Hoe de integratie van etnische minderheden zich ontwikkelt, is een belangrijk thema. In welke mate discriminatie van minderheden voorkomt en op welke gronden dit gebeurt, is eveneens een zwaartepunt van OMM. De positie en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele personen en transgenders (LHTB’ers) wordt in kaart gebracht door middel van grootschalig kwantitatief onderzoek en verdiepende studies.

Binnen OMM wordt voorts ten behoeve van het hele SCP onderzoek gedaan en adviezen uitgebracht over alle fasen die te maken hebben met dataverzameling en analyse, databeheer en -ontsluiting.

Medewerkers van de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie

 • Prof. dr. J.M. (Jaco) Dagevos, hoofd
  Aandachtsgebieden: minderheden, integratie
   
 • Ir. P. (Patty) Adelaar, wetenschappelijk medewerker informatievoorziening
  Aandachtsgebieden: metadata gegevensbestanden en surveyonderzoeken, bibliotheekautomatisering
 • Dr. I. (Iris) Andriessen, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebied: discriminatie arbeidsmarkt
 • Prof. dr. M.I.L. (Mérove) Gijsberts, senior wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: minderheden, integratie, segregatie, beeldvorming
 • Drs. L.J. (Lex) Herweijer,  wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: onderwijs, schoolloopbanen, schooluitval, schoolkeuze
 • Dr. W.J.J. (Willem) Huijnk, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: etnische minderheden, 'nieuwe' migrantengroepen
 • Dr. J. (Jurjen) Iedema, wetenschappelijk medewerker informatievoorziening
  Aandachtsgebieden: statistische advisering, methodologie
 • Dr. J.W.S. (Joost) Kappelhof, wetenschappelijk medewerker informatievoorziening
  Aandachtsgebieden: statistische advisering, methodologie
 • Dr. L. (Lisette) Kuyper, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebied: acceptatie van homoseksualiteit, seksuele voorkeur en werk, seksuele voorkeur en gezondheid
 • J. (Jannine) van de Maat, MPhil, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: methodologie, datamanagement
 • R. (Ralf) Maslowski, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebied: onderwijs, leven lang leren
 • Dr. S.R. (Sander) Steijn, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden:methodologie
 • Dr. L (Leen) Sterckx, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebied: kwalitatief onderzoek
 • Dr. I.A.L. (Ineke) Stoop, senior wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: ESS, non-respons, landenvergelijkend onderzoek
 • Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg,  senior wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: onderwijs, schoolbesturen, (lokaal) onderwijsbeleid, maatschappelijke opdracht school
 • Dr. W.J.M. (Wim) Vanden Berghe, wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden:
  leefsituatie en gezondheidsuitkomsten van seksuele minderheden (LHBTQI), diversiteit, seksuele gezondheid
 • Dr. H.M.G. (Ria) Vogels,  wetenschappelijk medewerker
  Aandachtsgebieden: onderwijs, leerlingen, ouders en leraren

 

Home / Organisatie / Onderzoekssectoren / Onderwijs, Minderheden en Methodologie

Menu