logo

Vacature: Wetenschappelijk Medewerker Publieke Voorzieningen

Functieomschrijving

Je onderzoekt de publieke voorzieningen van Nederland en geeft mede uitvoering aan de thema’s uit het werkprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De resultaten draag je uit via SCP-studies, (pers)bijeenkomsten, lezingen en artikelen in tijdschriften. Je draagt bij aan een geïnformeerde openbare discussie over de implicaties van beleid voor het leven van de burgers. Bij je projecten bewaak je de planning en de inzet van mensen en middelen, en onderhoud je goede contacten met extern betrokken partijen, zoals departementen.

Functie-eisen

  • Je hebt een maatschappijwetenschappelijke opleiding, bijvoorbeeld sociologie, economie of econometrie, afgerond met een promotie.
  • Je beschikt over ruime ervaring in het zelfstandig verrichten van grootschalig kwantitatief onderzoek en over uitgebreide en aantoonbare kennis van geavanceerde analysetechnieken zoals microsimulatie en panelanalyse.
  • Je hebt affiniteit met kwalitatieve methoden van onderzoek en beschikt over goede redactionele vaardigheden die naar voren komen in je publicaties, en goede presentatievaardigheden.
  • Je bent beleidssensitief en beschikt over een brede kennis van de publieke voorzieningen op landelijk en gemeentelijk niveau (openbaar bestuur, onderwijs, sociale zekerheid, zorg en justitie).
  • Je bent een bevlogen en inspirerende collega met een onafhankelijke en vernieuwende instelling.
  • Je beschikt over projectmanagementvaardigheden en kunt goed met anderen samenwerken. Het gezamenlijk resultaat staat bij jou voorop.
  • Je weet onderzoeksuitkomsten te vertalen in aanbevelingen voor het overheidsbeleid.


Meer informatie over de functie

Arbeidsvoorwaarden vacature

Salarisniveau: 12
Minimum salaris: € 3511  bruto per maand
Maximum salaris: € 5219 bruto per maand
(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)
Maximaal aantal uren per week: 36 (1,0 fte)
Dienstverband: Vaste aanstelling (mogelijk een proeftijd van een jaar)

Overige arbeidsvoorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een volledige vergoeding woon-werkverkeer (jaartrajectkaart openbaar vervoer tweede klas). Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

De organisatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De sector Arbeid en Publieke Voorzieningen

De sector APV bestaat uit een multidisciplinair team van ongeveer 20 medewerkers. Het onderzoek richt zich op het terrein van werk en inkomen en op de prestaties van de collectieve regelingen. De uitkomsten voor de burger staan hierbij centraal: wat merken zij van het gevoerde beleid, en hoe beoordelen zij de kwaliteit? Ook gaan we na hoe de uitvoering landelijke resultaten beïnvloedt, en of de Nederlandse publieke regelingen beter of slechter presteren dan die van andere landen, in relatie tot de ingezette middelen en het type verzorgingsstaat. Kenmerkende periodieke publicaties van de sector zijn o.a. Profijt van de Overheid, Vraag naar/Aanbod van Arbeid en Armoede in Kaart. Daarnaast brengt de sector verdiepende studies over specifieke thema’s uit, en levert bijdragen aan het Sociaal en Cultureel Rapport en de Sociale Staat van Nederland.

Werk-/denkniveau

Gepromoveerd.

Meer informatie over de vacature:

De heer prof. dr. J.C. Vrooman (hoofd van de sector Arbeid en Publieke Voorzieningen)
e-mail c.vrooman@scp.nl
telefoon 06 11585136

Meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena-de Wolf
e-mail: j.lekahena@scp.nl
telefoon: 088 9846300

Reageren (uitsluitend digitaal)

Je kunt tot 6 maart a.s. reageren op deze vacature. Je kunt je brief richten aan de heer prof. dr. C. Vrooman. Je sollicitatiebrief en cv o.v.v. vacature VWS170011 (SCP) uitsluitend digitaal insturen naar vacatures@scp.nl

Zie ook website Werken voor Nederland

Home / Organisatie / Vacatures en stages / Vacatures / Vacature: Wetenschappelijk Medewerker Publieke Voorzieningen

Menu