logo

Voor wie werkt het SCP?

27 november 2008

Het SCP staat als wetenschappelijk instituut ten dienste van het gehele overheidsbeleid.

Het werk van het SCP omvat de terreinen van met name de volgende ministeries:
Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten bestemd voor het professionele en bestuurlijke kader in de quartaire sector, voor de wetenschap, de media én voor de individuele burger. SCP-rapporten zijn verkrijgbaar in boekvorm en kunnen gratis gedownload worden van de website.

Home / Organisatie / Wat is het SCP? / Voor wie werkt het SCP?

Menu