logo

Gelijk verdeeld?

Een verkenning van de taakverdeling bij LHB-stellen

Auteur(s)
Anne Roeters Floor Veerman Eva Jaspers
Publicatiedatum
13 juni 2017
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0832 5
Volgnummer
2017-15

Onderzoek naar heteroseksuele stellen laat consistent zien dat mannen nog altijd meer uren betaald werken en vrouwen nog altijd meer zorgtaken op zich nemen. Deze bevinding suggereert dat gender nog steeds in grote mate bepalend is voor de taakverdeling thuis en op de arbeidsmarkt. In deze verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt aan de hand van een literatuurstudie, onderzoek met vragenlijstgegevens en een klein kwalitatief onderzoek nagegaan hoe stellen van gelijk geslacht betaalde arbeid en zorg verdelen.

Menu