logo

Veel gestelde vragen voor Onderzoek:

Op deze pagina vindt u de onderwerpen waarover het SCP 'veelgestelde vragen' en antwoorden heeft. Heeft u andere vragen of opmerkingen? Als u de gewenste informatie niet kunt vinden op onze site, dan kunt u uw vraag stellen door een e-mail te sturen aan info@scp.nl.

Items 5 uit 5 items (toon alle vragen)


  • Antwoord: Het SCP doet vooral kwantitatief onderzoek: analyses van grote databestanden. Die databestanden bevatten gegevens uit bestaande bronnen of uit enquetes die het SCP laat uitvoeren. Daarnaast doet het SCP steeds vaker kwalitatief onderzoek. Dat is gebaseerd op interviews en bijeenkomsten van focusgroepen. Sommige enquetes hebben ook open vragen. De analyse van deze vragen ligt tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek in. Omdat het SCP al sinds 1974 bestaat, kan het maatschappelijke ontwikkelingen jarenlang volgen en analyseren.


  • Antwoord: Op de site vindt u een beknopte beschrijving van de meeste gebruikte enquetes. Databestanden van afgeronde SCP-onderzoeken kunt u raadplegen bij DANS in Den Haag.


  • Antwoord: Nee, het SCP gebruikt vrijwel uitsluitend landelijke cijfers.


  • Antwoord: Een statusscore is een score die het SCP berekent en die aangeeft hoe de sociale status van een wijk is, in vergelijking met andere wijken in Nederland. Met de sociale status bedoelen we hier niet het aanzien of de populariteit van een wijk. De sociale status van een wijk is afgeleid van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. Een hoge score geeft aan dat de status in die wijk hoog is, een lage score geeft aan dat de status laag is.


  • Antwoord: Ja, iedereen kan de statusscores downloaden. Kijk op de site voor meer informatie.


Meer veel gestelde vragen:Pagina  1

Home / FAQ / Onderzoek

Menu