logo

Veelgestelde vragen

Vraag

Wat is een statusscore?

Antwoord

Een statusscore is een score die het SCP berekent en die aangeeft hoe de sociale status van een wijk is, in vergelijking met andere wijken in Nederland. Met de sociale status bedoelen we hier niet het aanzien of de populariteit van een wijk. De sociale status van een wijk is afgeleid van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. Een hoge score geeft aan dat de status in die wijk hoog is, een lage score geeft aan dat de status laag is.

Home / FAQ / Onderzoek / Wat is een statusscore?

Menu