logo

Veelgestelde vragen

Vraag

Wat doet het SCP?

Antwoord

Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties. Ook bestuurders en professionals uit de quartaire sector (de niet-commerciele dienstverlening), wetenschappers en burgers kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken. SCP-rapporten kunt u kopen (in boekvorm) of gratis downloaden van de website.

Publicaties van het SCP

Home / FAQ / Over het SCP / Wat doet het SCP?

Menu