logo

Kijk op kinderopvang

04 juli 2017

Ideeën van ouders over kinderopvang

Kinderopvang is lange tijd gezien als een arbeidsmarktinstrument dat vrouwen in staat zou stellen om (meer uren) te werken. Opvang werd daardoor gezien als iets wat goed zou zijn voor vrouwen, maar niet perse voor kinderen. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de positieve effecten van kinderopvang op kinderen zelf. Dit betekent echter ook dat er in beleid en onderzoek niet alleen naar de betaalbaarheid, maar ook naar de kwaliteit van kinderopvang moet worden gekeken. Ook is het goed denkbaar dat ouders hun beslissingen niet enkel baseren op de kosten van opvang, maar dat zij ook naar de kwaliteit van opvang kijken. Daarom gaan we onderzoeken hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van opvang denken. Ook onderzoeken we of de ideeën die ouders over kinderopvang hebben, samenhangen met de manier waarop zij hun opvang regelen, het aantal uren dat zij werken en hun werk-privébalans. Het ministerie van Sociale Zaken kan deze informatie gebruiken om het beleid rondom kinderopvang beter aan te laten sluiten bij jonge ouders van nu.

Het onderzoek

Voor het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die aan meer dan 5.000 ouders wordt voorgelegd. Dit gebeurt in augustus en september 2017. We benaderen ouders die wél en ouders die géén gebruik van kinderopvang maken. We willen namelijk graag weten wat de meningen en ervaringen van verschillende ouders zijn. Zo is het voor beleidsmakers bijvoorbeeld interessant om te weten wat ouders ervan weerhoudt om gebruik van kinderopvang te maken.

De ouders die benaderd worden, hebben een kind dat vorig jaar geboren is of een kind dat vorig jaar vier is geworden. Hierdoor kunnen we onderzoeken hoe ouders naar de opvang in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang én gastouders kijken.

In de eerste helft van 2018 zal het SCP een rapport uitbrengen over dit onderzoek.

Een onderzoekstraditie bij het SCP

Dit onderzoek bouwt voort op een traditie van SCP-rapporten over kinderopvang. In het meest omvangrijke recente onderzoek ‘Krimp in de kinderopvang’ (KiK) uit 2014 stond de vraag centraal of de recente bezuinigingen in de opvang een afname in gebruik tot gevolg hebben gehad (Portegijs, Cloin en Merens 2014). In aanvulling op het KiK-onderzoek is in juni 2016 een beleidssignalement uitgebracht waarin specifiek naar verschillen tussen inkomensgroepen is gekeken (Roeters en Bucx 20176). Aanleiding voor deze aanvullende studie was de constatering dat het gebruik van kinderopvang onder lage inkomensgroepen beperkt was en daalde. In zijn reactie op dit signalement heeft Minister Asscher in juli 2016 aangegeven geïnteresseerd te zijn in een herhaling van het KiK-onderzoek. Dit rapport komt aan dit verzoek tegemoet en kan hopelijk aanknopingspunten bieden voor de verdere ontwikkeling van beleid op het gebied van de kinderopvang.
Dit onderzoek wordt dus uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Roeters.

Home / Kinderopvang

Menu