logo

Leefsituatie-index

Vergelijk uw leefsituatie met de rest van Nederland.

Sinds 1974 onderzoekt het SCP de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. De index omvat acht terreinen die tezamen een beeld schetsen van de leefsituatie. Het gaat hierbij om: wonen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, bezit duurzame consumptiegoederen, vakantiegedrag, sport, mobiliteit en sociale participatie. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de sociale staat van Nederland. Wilt u meer weten over de leefsituatie-index? Kijk dan hier.

Via onderstaande vragenlijst kunt u uw eigen score bepalen op de leefsituatie-index van het SCP. Deze vragenlijst is een compacte versie van de "echte" vragenlijst die door het SCP wordt afgenomen en op basis waarvan de index wordt berekend.

Als u alle 19 vragen heeft beantwoord, en op de knop "bereken leefsituatie" drukt, krijgt u uw score te zien. Deze wordt ook nog eens vergeleken met de gemiddelde score van enkele groepen in Nederland.

 • een concert van klassieke muziek
 • een popconcert
 • een opera
 • een toneelvoorstelling
 • een balletuitvoering
 • een cabaretvoorstelling
 • een musical
 • de film
 • een dansavond of houseparty
 • een museum
 • zangvereniging, muziekvereniging of toneelvereniging
 • sportvereniging
 • hobyvereniging
 • politieke organisatie
 • vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie
 • bibliotheek
 • andere vereniging; hoeveel? (tel het totale aantal 'andere verenigingen' op bij de voorgaande waar u lid van bent)
 • dvd-speler (niet in de pc)
 • personal computer (geen spelcomputer)
 • magnetron
 • vaatwasser
 • een zang-, muziek of toneelvereniging
 • een sportvereniging
 • een hobbyvereniging
 • een politieke organisatie
 • een vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie
 • een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie
 • een school, creche of peuterspeelzaal (bv oudercommissie, schoolbestuur of andere hulp op school)
 • buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp
 • een organisatie met maatschappelijke doelen (bv mensenrechten, natuur- of dierenbescherming)
 • een buurtvereniging of buurtcentrum
 • andere vereniging(en) of organisatie(s); hoeveel? (tel het totale aantal 'andere verenigingen' op bij de voorgaande waar u vrijwilligerswerk voor doet)
13 Hieronder volgen enkele uitspraken waarbij u verzocht wordt aan te geven of ze op u van toepassing zijn

Home / Leefsituatie

Menu