logo

27 juni 2018 - Symposium evaluatie HLZ

Van 13.45 tot 17.45 uur in De Glazen Zaal te Den Haag.
Meldt u nu aan!

Op 27 juni publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, de eindrapportage van de landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg. Die betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, het deel wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het SCP organiseert naar aanleiding hiervan een symposium. Tijdens dit symposium wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek én kunt u meepraten over de bevindingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.45: Inloop
14:15: Welkom door Kim Putters, directeur SCP
14:20: Korte schets van de opzet van de evaluatie 
14:30: De Wmo 2015 in de praktijk
15:00: De wijkverpleging in de praktijk
15:30: Pauze
16:00: De Wlz in de praktijk
16:30: De HLZ als geheel: hoe nu verder?
16:45: Afsluiting door Kim Putters
17:00: Borrel tot ca. 17.45 uur

Doelgroep:

Belangstellenden/belanghebbenden die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg, zoals cliënten, professionals, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, bestuurders van zorg- of welzijnsorganisaties en toezichthouders.

Aanmelden:

Graag antwoordformulier invullen en sturen aan secretariaat@scp.nl

Alle deelnemers ontvangen na afloop een exemplaar van het rapport.

Met vriendelijke groet,

Kim Putters

Aanmeldformulier congres HLZ 27 juni

Graag invullen en opsturen naar secretariaat@scp.nl

docx, 13kB

Download dit bestand

route Glazen Zaal

Home / Nieuws / 27 juni 2018 - Symposium evaluatie HLZ

Menu