logo

27 juni 2018 - Symposium evaluatie HLZ

Van 13.45 tot 17.45 uur in De Glazen Zaal te Den Haag. Presentaties van de bijeenkomst zijn toegevoegd.

Op 27 juni publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, de eindrapportage van de landelijke evaluatie van de hervorming langdurige zorg. Die betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, het deel wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het SCP organiseerde naar aanleiding hiervan een symposium. Tijdens dit symposium informeerden we de deelnemers over de uitkomsten van het onderzoek en konden zij meepraten over de bevindingen.

Programma/presentaties:

13.45: Inloop
14:15: Korte animatie (zie publicatiepagina) en welkom door Kim Putters, directeur SCP
14:20: Korte schets van de opzet van de evaluatie door Mariska Kromhout
14:30: De Wmo 2015 in de praktijk door Peteke Feijten
15:00: De wijkverpleging in de praktijk, door Anneke Francke (NIVEL)
15:30: Pauze
16:00: De Wlz in de praktijk door Mirjam de Klerk
16:30: De HLZ als geheel: hoe nu verder? door Mariska Kromhout
16:45: Afsluiting door Kim Putters
17:00: Borrel tot ca. 17.45 uur

Doelgroep:

Het symposium richtte zich op belangstellenden/belanghebbenden die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg, zoals cliënten, professionals, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, bestuurders van zorg- of welzijnsorganisaties en toezichthouders.
 

Home / Nieuws / 27 juni 2018 - Symposium evaluatie HLZ

Menu