logo

3 procent Nederlandse jeugd heeft geen zwemdiploma

07 december 2017

3 procent van de 11-16-jarigen in Nederland heeft geen zwemdiploma. De overige 97 procent heeft minimaal het A-diploma. In totaal heeft 78 procent van de 11-16-jarigen in Nederland in 2016 het A- als B- diploma en heeft 34 procent het A-, B- en C-diploma.
Dit staat in het factsheet ‘Zwemvaardigheid 2016’, opgesteld door het Mulier Instituut, in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Andere belangrijke resultaten in het factsheet zijn:

  • Kinderen halen op steeds jongere leeftijd hun eerste zwemdiploma. In 2012 had 47 procent van de 6-7-jarigen tenminste het A-diploma. In 2016 is dit gestegen naar 68 procent
  • Kinderen van ouders met een laag inkomen of een niet-westerse migratieachtergrond halen minder vaak een diploma dan kinderen van ouders met een hoog inkomen of een Nederlandse achtergrond.
  • 14 procent van de 6-16-jarigen behaalt het A-diploma uitsluitend via het schoolzwemmen. Deze kinderen komen vaker uit een gezin met een laag inkomen of hebben een migrantenachtergrond.

Voor het factsheet is gebruikgemaakt van de ‘Vrijetijdsomnibus’ van SCP en CBS, een representatief onderzoek onder ruim 3.000 Nederlanders. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2012, 2014 en 2016.

Deze publicatie maakt onderdeel uit van het programma NL Zwemveilig. Dit programma is gericht op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Klik hier om  de factsheet  2017/18 ‘Zwemvaardigheid 2016’ te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Corry Floor (Mulier Instituut) of Annet Tiessen-Raaphorst (SCP).

Klik hier voor meer informatie over NL Zwemveilig.

Factsheet zwemvaardigheid 2016

Home / Nieuws / 3 procent Nederlandse jeugd heeft geen zwemdiploma

Menu