logo

Opgroeien zonder armoede

23 maart 2017

Veel kinderen in Nederland komen in aanraking met armoede.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om advies uit te brengen over de wijze waarop armoede onder kinderen het beste is terug te dringen. Tevens is verzocht om het SCP bij dit advies te betrekken. De SCP-notitie 'Armoede onder kinderen; een probleemschets' vormt een bijlage bij het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'. Het geeft inzicht in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft en over wie die kinderen zijn en waar ze wonen. Verder bespreekt de notitie wat de gevolgen van armoede zijn voor zowel de korte als de langere termijn.

Meer info over advies SER

Home / Nieuws / Opgroeien zonder armoede

Menu