logo

Benoeming twee nieuwe leden begeleidingscommissie SCP

18 december 2017

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft na voordracht door het SCP en met ingang van 1 januari 2018 twee nieuwe leden benoemd voor de Begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, te weten: Prof. Dr. H. van de Werfhorst en Mw Y. Zonderop.

Prof. Dr. Herman van de Werfhorst (1972) heeft sociologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen alwaar hij in 2001 promoveerde. Sinds 2007 is hij professor in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 2010 tevens directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies. Dhr. Van de Werfhorst is een (inter-)nationaal gerenommeerd socioloog.

Mw. Yvonne Zonderop (1955) is zelfstandig auteur, gespreksleider en bestuurder met een lange journalistieke en maatschappelijke staat van dienst. Zij was onder meer lid van de hoofdredactie van de Volkskrant, schrijft voor de Groene Amsterdammer en het SER-magazine, leidt debatten en vervult een aantal toezichthoudende functies. Zij maakte in 2016 deel uit van de visitatiecommissie van het SCP.

Met ingang van 1 januari 2018 neemt Prof. dr. L.C.P.M. (Lucas) Meijs statutair afscheid als lid van de Begeleidingscommissie van het SCP.

Home / Nieuws / Benoeming twee nieuwe leden begeleidingscommissie SCP

Menu