logo

Economische zelfstandigheid vrouw krijgt in relatie weinig prioriteit

18 december 2018

Individuele economische zelfstandigheid sluit niet aan bij het beeld dat veel partners koesteren van hun relatie: voor altijd en alles samen. Dat is de conclusie van het SCP-rapport ‘Ons geld; Vrouwen en mannen over het belang van het inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen’.

Veel vrouwen voelen niet zo de noodzaak om economische zelfstandig te zijn in een relatie. En ook hun partners vinden het meestal niet nodig dat hun vrouw genoeg verdient om van te leven. Het verhogen van de economische zelfstandigheid van vrouwen is al  decennia lang een belangrijk doel in het emancipatiebeleid. Met dit onderzoek is voor het eerst gekeken welke rol geld en zelfstandigheid spelen in keuzes over betaald werk van vrouwen. Nieuw is ook dat hun partners zijn gevraagd wat zij op financieel gebied van hun vrouw verwachten.

Vrouwen die samenwonen vinden betaald werk en vooral het inkomen minder belangrijk dan vrouwen die alleen wonen. En ook minder dan mannen die samenwonen. Ook dus als ze (nog) geen kinderen hebben. Vrouwen en mannen zijn het erover eens dat het voor een vrouw belangrijk of in ieder geval prettig is een eigen inkomen te hebben. Maar dat hoeft niet per se genoeg te zijn om van te kunnen leven. In de meeste relaties is de man de (hoofd)kostwinner en verwachten beiden van de vrouw hooguit een bijdrage. Tal van redenen worden aangevoerd waarom een gelijkwaardige relatie niet betekent dat beide partners ongeveer evenveel zouden moeten bijdragen aan het huishoudinkomen. Dat vinden ze ook als de man degene is die minder verdient. Als je voor elkaar kiest, dan deel je alles, ook je geld, vinden ze.

Rekening houden met scheiding taboe

Voor sommige vrouwen is het risico op een scheiding een belangrijke reden om vast te houden aan een toereikend eigen inkomen. Maar voor de meesten niet. Zij vertrouwen erop dat, als de nood aan de man komt, zij meer kunnen gaan werken en dan het hoofd boven water houden. Rekening houden met een scheiding voelt voor hen als gebrek aan vertrouwen in hun relatie. Een oproep om financieel op eigen benen te blijven staan vanwege het risico op een scheiding sluit niet aan op de manier waarop zij hun relatie beleven. Een beroep op partnerschap, ook wat betreft het samen delen van de kostwinnerstaak doet dat wel.

Deeltijd voor vrouwen een voorgeprogrammeerde ‘keuze’

De overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat het in een goede relatie niet uitmaakt wie het meeste verdient en wie minder werkt. Dat dat meestal de vrouw, is in lijn met opvattingen over taakverdeling en de zorg voor kinderen. Dit bleek ook uit de 10e Emancipatiemonitor die vorige week verscheen. De ‘keuze’ voor het anderhalfverdienersmodel kan dus gezien worden als een voorgeprogrammeerde keuze. Ook werkgevers sturen vrouwen in die richting, zo bleek uit het eerder verschenen rapport Werken aan de start. Direct na hun afstuderen, lang voordat ze kinderen hebben, werken vrouwen al vaker in deeltijd. Onder andere omdat in sectoren waar veel vrouwen werken deeltijd zo is ingeburgerd dat werkgevers vooral deeltijdbanen aanbieden.

Vrouwen die kostwinnen/economische zelfstandigheid belangrijk vinden werken meer uur

De arbeidsduur van vrouwen blijkt het evenwicht tussen hun ambities ten aanzien van betaald werk, de behoefte aan vrije tijd/tijd voor de kinderen en de behoefte aan (eigen) inkomen. Vrouwen die aangeven dat hun inkomen nodig is voor het huishouden, werken meer uur dan vrouwen die menen dat hun inkomen eventueel gemist kan worden. En dat geldt ook voor vrouwen die het belangrijk vinden om genoeg te verdienen voor de kosten van levensonderhoud. Gemiddeld werken zij een halve dag meer.

Wat is economische zelfstandigheid?

Vrouwen zouden met betaald werk in ieder geval 70% van het minimumloon moeten verdienen, zijnde het bijstandsniveau voor een alleenstaande. Concreet komt dat neer op, in 2017, 950 euro in de maand. De lat ligt dus niet hoog. Toch komt vier op de tien vrouwen jonger dan 65 jaar (muv scholieren/studenten) daar niet overheen. De meeste omdat ze niet of te weinig uur werken.

SCP-publicatie Ons geld; Vrouwen en mannen over het belang van het inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen

Voor informatie over de publicatie

Wil Portegijs, tel: 06-11853490, e-mail: w.portegijs@scp.nl of persvoorlichting Marysha Molthoff, tel: 06-48616455, e-mail: pers@scp.nl

Home / Nieuws / Economische zelfstandigheid vrouw krijgt in relatie weinig prioriteit

Menu