logo

Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten

04 juni 2018

Veel jongeren in Nederland hebben te maken met zieke naasten, zoals een zieke ouder, broer of zus, of vriend. Onder hen is een groep die deze zorg combineert met het volgen van een studie. Er is weinig bekend over deze groep studenten, wie zij zijn en welke gevolgen de combinatie van studie en mantelzorg kan hebben.
Het factsheet “Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten” dat vandaag verschijnt besteedt aandacht aan deze groep jongeren en geeft inzicht in de mogelijke gevolgen op het gebied van gezondheid en studie.

Het betreft een samenwerkingsproject tussen Vrije Universiteit Amsterdam (VU), SCP en Bureau Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project ‘Expertiselab Jonge Mantelzorgers’ dat deel uitmaakt van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie).

Voor meer informatie over het factsheet of over het project kunt u contact opnemen met Ingrid van Tienen (VU) of met Alice de Boer.

Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten

Home / Nieuws / Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten

Menu