logo

Lezing Sociale normen en de verdeling van arbeid en zorg

Deze lezing organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau op 27 november 2017. Via deze webpagina zijn de presentaties te downloaden die tijdens het symposium werden gehouden.

Hoe kan het dat veel mensen een gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen willen, maar het toch niet doen? Is het eigenlijk wel zo dat jongeren anders denken over de verdeling van arbeid en zorg dan de oudere generatie? Wat is de rol van sociale normen bij de manier waarop mensen keuzes maken? Sluit het overheidsbeleid aan op het keuzegedrag van mensen over arbeid en zorg?  Deze en andere vragen werden beantwoord in de lezing ‘Participeren in arbeid en zorg: van kennis over sociale normen naar beleid’. Tijdens deze lezing belichtten Loes Meeussen (Katholieke Universiteit Leuven) en Wil Portegijs (SCP) de rol van sociale normen bij keuzegedrag en heeft Mark Bovens (WRR) stappen gezet om een brug te slaan tussen onderzoek en beleid. Voor meer info over het programma zie deze uitnodiging. De presentaties zijn via onderstaande links te downloaden.

presentatie Loes Meeussen

presentatie Wil Portegijs

presentatie Mark Bovens

Home / Nieuws / Lezing Sociale normen en de verdeling van arbeid en zorg

Menu