logo

Maakt zzp’er worden tevreden?

02 november 2017

Artikel verschenen in themanummer over zelfstandigen zonder personeel van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

  • Werknemers die zzp’er worden, zijn daarna tevredener met hun werk en ervaren meer autonomie. De toename in tevredenheid is niet groter dan bij werknemers die naar een andere werkgever of functie gaan, die in autonomie wel. 
  • Ook bij zzp’ers die starten vanuit ‘negatieve startmotieven’, bijvoorbeeld omdat hun baan onder druk staat, stijgt de waardering voor het werk. De werktevredenheid van deze groep is wel iets lager dan die van zzp’ers uit eigen keuze.
  • De aansluiting tussen werktijden en privé en de tevredenheid met het inkomen gaan niet vooruit bij werknemers die zzp’er worden. Werknemers die van baan of functie wisselen gaan hier gemiddeld wel op vooruit.
  • Hoewel zzp’er worden tevreden maakt, zijn er ook kanttekeningen. Zo zijn zzp’ers vaker arm dan werknemers en hebben veel van hen geen pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dit zijn enkele conclusies uit een artikel van Edith Josten en Jan Dirk Vlasblom uit het themanummer over zzp’ers van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken dat onlangs is verschenen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn initiatiefnemers van dit themanummer. Het bevat bijdragen van diverse wetenschappers en experts.

De afgelopen jaren steeg het aantal zzp’ers in Nederland fors: van 677.000  in 2005 tot meer dan 1 miljoen in 2016. Momenteel maken zzp’ers 12 % van de werkzame beroepsbevolking uit. De toename van het aantal zzp’ers leidt tot veel maatschappelijke discussie. Enerzijds zijn zzp’ers in Nederland gemiddeld tevredener met hun werk dan werknemers en voorzien zzp’ers in een behoefte aan flexibiliteit en specialistische kennis bij hun opdrachtgevers. Anderzijds wordt de groei van het aantal zzp’ers in verband gebracht met gedwongen zelfstandigheid en toenemende onzekerheid en kwetsbaarheid van werkenden. Vragen die in het themanummer aan de orde komen, zijn: welke motieven hebben werkenden om als zzp’er aan de slag te gaan? Hoe vergaat het zzp’ers wat betreft hun werktevredenheid, financiële positie en welbevinden? En hangt dit samen met hun beweegredenen? Worden mensen zzp’er tegen wil en dank of juist uit volle overtuiging?

Lees meer op de website van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (editie 2017-3).

Contact

Voor meer informatie over het artikel kunt u contact opnemen met Edith Josten of Jan Dirk Vlasblom. Voor meer informatie over het TvA themanummer over zzp’ers: Patricia van Echtelt.

Home / Nieuws / Maakt zzp’er worden tevreden?

Menu