logo

Gevolgen van digitalisering voor de publieke informatievoorziening

27 april 2010

Symposium gehouden op 22 april 2010, georganiseerd door het SCP en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

Ter gelegenheid van de overstap van Frank Huysmans van het SCP naar het SIOB werd in Pulchri Studio, Den Haag, het symposium Gevolgen van digitalisering voor de publieke informatievoorziening - journalistiek en openbare bibliotheken gehouden.

Het thema werd kort neergezet door Frank Huysmans (met behulp van een prezi), waarna Frank van Vree en Chris Wiersma in korte lezingen hun visie op de thematiek gaven. Na een korte pauze was er een levendige paneldiscussie onder leiding van Paul Schnabel (directeur SCP), met Marjan Hammersma en Jaap Stronks.

Van dit symposium is ook een videoverslag gemaakt door Frans Hoeben. Omdat deze video niet voldoet aan de webrichtlijnen, kan het SCP deze niet langer op zijn website tonen. Indien u interesse heeft in het videoverslag kunt u een e-mail sturen aan info@scp.nl

Convergentie van media, informatie en communicatie

Digitalisering raakt alle maatschappelijke domeinen maar de wereld van media, informatie en communicatie misschien wel het meest. Convergentie is daarbij een veel gehoord woord. Steeds meer raken boeken, kranten, tijdschriften, radio, muziek, televisie, film, internet en mobiele communicatie met elkaar verweven - technisch en inhoudelijk. De inhoud komt los van de drager en het wereldwijde web wordt een groot, dagelijks groeiend bestand van op afroep beschikbare content.

Daarnaast hebben de afgelopen decennia de opkomst laten zien van commerciële media naast publieke, van gratis nieuws en informatie, en van sociale netwerken op internet waar bekenden informatie delen en er elkaar op attenderen.

symposium Frank 2

foto: Eimer Wieldraaijer

Digitale toekomst voor journalistiek en openbare bibliotheek

Welke consequenties heeft dit alles gehad en gaat het nog hebben voor de publieke informatievoorziening? In dit symposium richten we de aandacht op de journalistiek en de openbare bibliotheken. Door een teruglopend gebruik van gedrukte media komt hun maatschappelijke legitimatie onder druk te staan. De dagbladjournalistiek kampt bovendien met teruglopende gebruikersinkomsten.

Beide moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om hun gebruikers aan te spreken en zodoende hun publieke missie te kunnen blijven vervullen. De overheid is geneigd daaraan steun te verlenen in de vorm van tijdelijke subsidiëring van innovatieve projecten.

Aan de andere kant gaan er ook stemmen op die zeggen dat digitalisering de traditionele instituties overbodig zal maken. Zij stellen dat het media-, informatie- en communicatiebeleid van nu te sterk gericht is op bescherming van bestaande structuren en daardoor het ontwikkelen van betere frustreert.

Hebben we in de digitale toekomst de historisch gegroeide structuren - in het bijzonder de journalistiek en het openbaar bibliotheekwerk - nog wel nodig? Of zullen ze in Web 2.0-tijden overbodig worden omdat er nieuwe vormen ontstaan die de informatievergarings- en selectiefuncties van journalistiek en openbare bibliotheken op termijn overbodig zullen maken? Welke keuzes zou de overheid hierin moeten maken?

Sprekers

Frank van Vree (1954) is historicus, hoogleraar Journalistiek en Cultuur en afdelingsvoorzitter Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft diverse boeken en artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van de Nederlandse media, over collectieve herinnering en over historische representatie, historische cultuur en cultuurgeschiedenis.

Chris Wiersma (1954) is directeur van de nieuwe bibliotheek (Almere) sinds 2006. Daarvoor was hij onder andere directeur van Bisc Utrecht (provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken), directeur dienstverlening gemeente Groningen en directeur openbare bibliotheek Groningen. Hij volgde in Groningen de opleiding tot bibliothecaris. Lid van het bestuur van de VOB, portefeuillehouder Strategie en Public Affairs, lid van de Stuurgroep Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur en lid van het bestuur van INTI (international new towns institute).

Marjan Hammersma (1964) is directeur van de directie Media, Letteren en Bibliotheken (MLB) van het ministerie van OCW sinds 2005. De directie is onderdeel van het directoraat Cultuur en Media en ondersteunt de minister van OCW in zijn beleid voor omroep, pers, openbare bibliotheek, het literaire boek, de boekenmarkt en de leesbevordering. Onderwerpen die speciale aandacht krijgen zijn digitalisering en nieuwe media. Doel van het beleid is dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand media- en informatieaanbod. Zij studeerde sociologie aan de Universiteit van Utrecht en communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder bij de publieke omroep als hoofd kijk- en luisteronderzoek en adviseur van de raad van bestuur.

Jaap Stronks (1981) ontwikkelt online-strategieën voor maatschappelijke organisaties in de publieke en private sector. Gefascineerd door de transformatie van de publieke sfeer en enthousiast over nieuwe vormen van publieke communicatie ontwerpt hij de internetstrategie van de landelijke PvdA, doceert hij online-journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam en traint hij redacties van onder meer ministeries, omroepen, vakbonden en ideële organisaties. Naast deze werkzaamheden voor zijn onderneming Stronks Nieuwe Media is hij spreker, blogger, fervent Twitteraar en presentator van het tweewekelijkse online-radioprogramma MediaMinds.

Foto's van het symposium: © Eimer Wieldraaijer

foto symposium 1

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Gevolgen van digitalisering voor de publieke informatievoorziening

Menu