logo

Symposium 'Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt' goed bezocht

25 oktober 2010

Thema's van de middag: ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

Beperkt aan het werk voorkant

Op vrijdag 15 oktober 2010 organiseerde het SCP het symposium 'Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt'. De aanleiding was het rapport Beperkt aan het werk, onder redactie van Gerda Jehoel-Gijsbers.

Sprekers

Sprekers waren: drs. Gerda Jehoel-Gijsbers (onderzoeksbureau Jehoel-Gijsbers), Prof. dr. Kees Goudswaard (Universiteit van Leiden), Prof. dr. Nicolette van Gestel (Universiteit van Tilburg) en Dr. Rienk Prins (AStri Beleidsonderzoek en Advies). Prof. dr. Paul Schnabel (SCP) trad op als dagvoorzitter.

Presentaties

Tijdens de presentaties werd ingegaan op vragen als:

  • Wat hebben de hervormingen van de arbeidsongeschiktheidsregelingen tot nu toe opgeleverd?

  • Welke wijzigingen kunnen we nog verwachten?

  • Hoe pakt de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen uit binnen de dagelijkse realiteit van arbeidsorganisaties? 

  • Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

  • Hoe verschilt het Nederlandse beleid met dat van andere landen op het terrein van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie? 

  • In welke mate leidt dit tot verschillen in arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsbeperkingen?

Levendige discussie

De bijeenkomst was druk bezocht. Na de presentaties volgde een levendige discussie met de zaal. Vooral de rol van werkgevers kwam daarbij aan de orde, evenals de vraag of het wel realistisch is om iedereen aan het werk te willen krijgen.

Publicatie

De bijdragen van de sprekers zullen later dit jaar worden gebundeld tot een boekje.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Symposium 'Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt' goed bezocht

Menu