logo

Videoverslag promotie Jeroen Boelhouwer op de leefsituatie-index

02 juli 2010

Al sinds 1974 volgt het SCP het welzijn en de welvaart van de Nederlandse bevolking.

Woensdag 7 juli 2010 verdedigde Jeroen Boelhouwer zijn proefschrift Wellbeing in the Netherlands aan de Universiteit Utrecht. Door Frans Hoeben is hiervan een videoverslag gemaakt. Dit verslag is te bekijken op het Youtube-kanaal van het SCP.

Een geschikte graadmeter?

In zijn proefschrift beschrijft Boelhouwer de ontstaansgeschiedenis van en wijzigingen in de leefsituatie-index. Daarnaast zet hij vraagtekens bij gemaakte keuzes en benoemt witte vlekken. Drie vragen vormen de rode draad van het onderzoek: Is een index behulpzaam bij het (beleidsrelevant) beschrijven van de leefsituatie van Nederlanders? Voldoet de manier waarop de index vorm krijgt? En is de samenstelling van de index juist?  

De leefsituatie-index

Het SCP ontwikkelde de leefsituatie-index in 1974, vanuit het idee dat voor het meten van welvaart niet alleen economische, maar ook sociale aspecten meetellen. De leefsituatie-index meet dus welvaart én welzijn.
De index bestaat uit acht indicatoren: huisvesting, gezondheid, vrijetijdsbesteding, participatie, sport, vakantiegedrag, mobiliteit en bezit van duurzame consumptiegoederen. De index laat zien dat de leefsituatie van de gemiddelde Nederlander in de afgelopen dertig jaar is verbeterd. Dat geldt voor bijna iedereen, maar niet in dezelfde mate. Mensen met een goede leefsituatie zijn vaak ook gelukkig en tevreden.
Benieuwd hoe u scoort? Klik hier om zelf een verkorte versie van de leefsituatie-index in te vullen. En vergelijk uw resultaten met die van bepaalde groepen in Nederland.

Prima instrument

Boelhouwer concludeert dat de leefsituatie-index van het SCP een prima instrument is om welzijn en welvaart in één getal te combineren en door de tijd te volgen. Voor beleid kan de index heel goed sociale ontwikkelingen signaleren. Dat geldt in het bijzonder voor sociaal beleid dat is gericht op het voorkomen en verhelpen van eventuele achterstanden.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Videoverslag promotie Jeroen Boelhouwer op de leefsituatie-index

Menu