logo

Hoeveel topvrouwen zijn er?

23 mei 2011

Afgelopen donderdag verscheen de Toptelling van 2011: de feiten over het aantal vrouwen in topfuncties, plus de aanbevelingen.

Toptelling-vm-20111-300x217

De Toptelling v/m 2011 laat zien dat het aandeel van vrouwen in de top van organisaties gestaag, maar nog altijd zeer langzaam groeit.

De conclusie is dat er een versnelling nodig is: meer vrouwen in de subtop. Van daaruit kunnen er meer concrete benoemingen in de top komen. Daarvoor is het persoonlijke 'engagement' van (top-)managers van belang. Vooral mannen dus.

Deze publicatie presenteert een aantal belangwekkende aanbevelingen en unieke praktijkvoorbeelden.

In de rechterkolom vindt u de mogelijkheid om de pdf's van de publicatie en het persbericht te downloaden.

De belangrijkste feiten uit de meest recente Toptelling

  • In de 25 grootste bedrijven is het aandeel vrouwen in de top het sterkst toegenomen.

  • Van alle grote bedrijven zitten in de top van de sector Vervoer, Opslag en Communicatie de meeste vrouwen.

  • De percentages vrouwen in de echelons onder de top laten een duidelijker toename zien, al fluctueert de ontwikkeling nogal.

  • Het percentage vrouwen in de hoogste echelons in het Nederlandse bedrijfsleven is nog steeds bijzonder laag in vergelijking met andere Europese landen.

  • In maatschappelijke organisaties is het aandeel vrouwen in de top - al enige tijd - wel hoger, maar lijkt nu stabiel.

  • Bij de (Rijks)overheid ziet het beeld er relatief gunstig uit. Opvallend is met name de stijging bij de politie.

Diversiteit: een business case en een mannenzaak

Het bedrijfsbelang van meer diversiteit in de top wordt inmiddels vrij breed onderschreven. Voor de uitvoering wordt echter - te vaak en ten onrechte - naar vrouwen gewezen. Over de uitvoering gaat de keerzijde van de Toptelling-publicatie.

De keerzijde van de Toptelling-publicatie heet Diversiteit v/m: een mannenzaak. Welke managers maken zich wél sterk voor dit thema en onder welke condities? Het bevat een aantal praktische aanbevelingen en praktijkcases.

Terugkerende telling

De Toptelling is een terugkerende publicatie van Opportunity in Bedrijf en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij verschijnt tweejaarlijks sinds 2000 en is gebaseerd op steeds hetzelfde onderzoek. Daardoor is het een betrouwbare bron om de ontwikkelingen in de top te volgen. De bijdrage van het SCP is gebaseerd op gegevens uit de Emancipatiemonitor 2010.

Meer informatie

Persbericht Meer vrouwen in de top een mannenzaak

23 mei 2011, pdf, 232kB

Download dit bestand

Toptelling V/M 2011 - De Feiten

23 mei 2011, pdf, 752kB

Download dit bestand

Diversiteit V/M: een mannenzaak - De Uitvoering

23 mei 2011, pdf, 1MB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Hoeveel topvrouwen zijn er?

Menu