logo

Leerkrachten willen focus op taal en rekenen

05 oktober 2011

Artikel van Monique Turkenburg op website Sociale Vraagstukken.

Van onderwijsorganisaties en Kamerleden klinken kritische geluiden over de nadruk op taal en rekenen. Maar in het onderwijs is er een breed draagvlak voor. Recent heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek verricht waaruit dit blijkt. 

In het rapport De basis meester staat beschreven dat men wel oog heeft voor de risico's, maar toch vindt dat taal en rekenen/wiskunde zo belangrijk zijn, dat meer aandacht daarvoor in het basis en voortgezet onderwijs gerechtvaardigd is.

Op de website Sociale Vraagstukken, een platform waar wetenschappers en denkers in debat gaan over maatschappelijke kwesties, publiceerde SCP-onderzoeker Monique Turkenburg een artikel hierover.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Leerkrachten willen focus op taal en rekenen

Menu