logo

Vrijheid van onderwijs in nieuw jasje?

26 september 2011

Directeur Paul Schnabel gaf tijdens een congres van de Onderwijsraad een lezing over de keuzevrijheid voor scholen.

Op 14 september jl. hield de Onderwijsraad een congres in Rotterdam over grondwetsartikel 32: Vrijheid van onderwijs. De Tweede Kamer had de raad verzocht om te komen met een 'gezaghebbende' interpretatie van dit artikel. Paul Schnabel gaf bij het congres de inleidende lezing.

Onderscheidend in een niche

Paul Schnabel vertelde dat het overgrote deel van de openbare, katholieke en protestants-christelijke scholen niet meer duidelijk herkenbaar is als openbaar, katholiek of protestants. Het is bijvoorbeeld niet meer zo dat de leerkrachten van een katholieke school ook allemaal katholiek zijn. Of dat de leerlingen van een protestantse school allemaal protestants zijn.

Het aantal scholen dat zich nog wel als zodanig onderscheidt, is een niche geworden. Zo gaan in het basisonderwijs slechts 4% van de kinderen naar een reformatorische school en 0,6% naar een islamitische school. Nog kleinere percentages volgen onderwijs op hindoeïstische of joodse grondslag.

Belangrijk bij schoolkeuze ouders 

De meeste ouders vinden andere zaken belangrijk bij de keuze van de school voor hun kinderen, bijvoorbeeld:

  • de sfeer op school
  • de goede naam
  • de bereikbaarheid
  • de onderwijskundige aanpak (bijv. Montessori of Jenaplan)

Is het daarom nodig om artikel 23 te veranderen? Volgens Paul Schnabel niet, want de praktijk heeft laten zien dat artikel 23 zich aan nieuwe omstandigheden kan aanpassen. "Bovendien moet er ook ruimte blijven voor mensen die het net even anders willen doen. We moeten niet té principieel worden."

Video van lezing

De lezing van Paul Schnabel is opgenomen en integraal te bekijken op het Youtube kanaal van de Onderwijsraad.

Meer informatie

  • Onderwerp/thema: onderwijs
  • Onderzoeksgroep Educatie & Minderheden (met o.a. lopend onderzoek op het gebied van onderwijs)

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Vrijheid van onderwijs in nieuw jasje?

Menu