logo

Actualiteitencollege 2012: Ruimte voor de burger?

01 oktober 2012

Op 29 november bij het ministerie van VWS

Jaarlijks organiseert het SCP in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) het Actualiteitencollege. Het thema van dit jaar is: Ruimte voor de burger?

De bijeenkomst vindt plaats in de Apollozaal bij het ministerie van VWS, Parnassusplein 5 te Den Haag.
Start: 14.00 uur. (Inloop vanaf 13.30 uur)

Aanvulling 13 november: Het actualiteitencollege 2012 is volgeboekt. Indien u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst.

In het publieke debat klinkt de laatste jaren steeds vaker de roep om eigen verantwoordelijkheid. Burgers beroepen zich hierop wanneer zij het gevoel hebben dat de overheid hen te veel op de huid zit en hun keuzevrijheid te veel wordt ingeperkt. De overheid beroept zich erop wanneer zij taken wil afstoten om financiele redenen. De burger wordt steeds vaker gezien als iemand met wie in de beleidsvorming rekening moet worden gehouden. Via burgerparticipatie zou de legitimiteit van het overheidsbeleid kunnen worden vergroot. De burger zou dat ook willen en kunnen: hij is goed opgeleid, weet de weg in de bureaucratie en kan zijn mondje roeren.

Voor meer informatie zie uitnodiging.

Actualiteitencollege 2012

01 oktober 2012, pdf, 416kB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Actualiteitencollege 2012: Ruimte voor de burger?

Menu