logo

De Kinderombudsman presenteert eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor

15 mei 2012

Opgesteld door SCP en Universiteit Leiden.

Vandaag heeft Kinderombudsman Marc Dullaert deze monitor gepresenteerd in Den Haag. Via deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, in Nederland worden nageleefd. Daarbij is aandacht voor zowel positieve als negatieve ontwikkelingen en resultaten. De monitor zal voortaan jaarlijks worden uitgebracht. Het SCP heeft samen met de Universiteit Leiden een advies uitgebracht over deze eerste monitor. Contactpersoon vanuit het SCP is Simone de Roos.

Nederland scoort op tal van internationale lijstjes positief: Nederlandse kinderen zijn gemiddeld genomen gelukkig en leven in welvaart. Een dergelijk beeld komt bijvoorbeeld ook naar voren uit de WHO onderzoek Health Behaviour in School-aged Children dat recent  is verschenen. Uit de Kinderrrechtenmonitor blijkt dat ongeveer 85% van de kinderen zonder grote problemen opgroeit. Anderzijds heeft de Kinderombudsman bij een aantal groepen (kwetsbare) kinderen zorgen over de (dreiging van) schendingen van kinderrechten. Het gaat hierbij om de positie van kinderen die worden mishandeld; minderjarige vreemdelingen; kinderen met een beperking en hun recht op ondersteuning bij het volgen van onderwijs; kinderen die in armoede leven en kinderen die in aanraking komen met politie en justitie.

Lees meer op de website van de Kinderombudsman.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / De Kinderombudsman presenteert eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor

Menu