logo

Discussiedag over "Longitudinaal Survey Onderzoek" op 22 mei in Amsterdam

08 mei 2012

Op 22 mei 2012 organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO, waarvan het SCP één van de initiatiefnemers is) een discussiedag over "Longitudinaal Survey Onderzoek". Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij op steeds dezelfde manier op verschillende tijdstippen, herhaaldelijk metingen plaatsvinden om een ontwikkeling in kaart te brengen. Veel longitudinaal onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gemeten hoe stemgedrag in Nederland door de tijd heen veranderd is, maar ook hoe attitudes ten opzicht van bijvoorbeeld immigranten gedurende het leven veranderen. De zuiverste vorm van longitudinaal onderzoek maakt gebruik van panels, waarbij aan dezelfde respondenten op verschillende meetmomenten vragen worden voorgelegd. Maar ook met herhaald cross-sectioneel onderzoek, waarbij aan steeds nieuwe steekproeven dezelfde vragen worden voorgelegd, kunnen veranderingen in de tijd gemeten worden.


Longitudinaal onderzoek wordt steeds belangrijker binnen beleids- en marktonderzoek. Tegelijkertijd lopen de kosten op, en wordt het bij panels lastiger om mensen te werven en te behouden voor langdurend onderzoek. Tijdens de landelijke dag van het NPSO zullen verschillende sprekers ingaan op de praktische problemen die er spelen bij longitudinaal survey-onderzoek. Ook werpen we onze blik vooruit: hoe zal longitudinaal onderzoek er in Nederland en Vlaanderen uitzien over 10 jaar? Gedurende de dag is er veel ruimte voor vragen en discussie met het publiek.

Locatie: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Tijdstip: van 10.30 - 18.00 uur

Route: zie www.knaw.nl/contact 
Deelname is gratis na aanmelding.

Voor programma en aanmelding zie website NPSO.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Discussiedag over "Longitudinaal Survey Onderzoek" op 22 mei in Amsterdam

Menu