logo

Hoe het internet veiliger te maken voor kinderen?

09 juli 2012

Onder leiding van Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Europese Commissie) werken de grote internetbedrijven sinds eind 2011 samen aan nieuw beleid voor een veiliger internet voor kinderen. Op 11 juli 2012 presenteert de Europese internetindustrie de voortgang op dit gebied. Hiervoor baseert zij zich op een nieuw rapport met gegevens van het EU Kids Online onderzoek. Dit werd in 2010 in 25 Europese landen uitgevoerd, waaronder Nederland.

Hoe kan het internet veiliger gemaakt worden voor jonge gebruikers? De Europese Commissie en internetindustrie gaan uit van vijf sleutelprincipes:

  1. Eenvoudige en herkenbare meldinstrumenten waar online misbruik gemeld kan worden. In 2010 gebruikte 17% van de Nederlandse kinderen die iets negatief op het internet meemaakten een online meldinstrument.

  2. Leeftijdsafhankelijke en gebruiksvriendelijke privacy instellingen. Nederland is koploper in het gebruik van sociale netwerksites onder kinderen: 70% van de 9-12-jarige internetgebruikers heeft een sociaal netwerkprofiel en 87% van de 13-16-jarigen. Van deze kinderen en jongeren is het sociale netwerkprofiel bij 18% publiek toegankelijk en toont het bij 16% persoonlijke adres- of telefoongegevens.

  3. Classificering van online inhoud voor ouders. 19% van de Nederlandse ouders maakt zich zorgen dat hun kind online gecontacteerd wordt door onbekenden. Ook is 18% van de ouders bezorgd dat hun kind ongeschikt materiaal online ziet.

  4. Ouderlijke begeleiding bij internetgebruik. 36% van de Nederlandse ouders gebruikt filtersoftware en 28% controleert achteraf het internetgebruik van hun kinderen (zoals bezochte websites). Bijna alle Nederlandse ouders begeleiden hun kind ook actief, door te praten over internetervaringen.

  5. Effectief optreden tegen kindermisbruik. Omwille van ethische beperkingen is in het onderzoek niet gevraagd naar illegale inhoud dat kindermisbruik bevat.

Het EU Kids Online onderzoek wordt geleid door de London School of Economics en is gesubsidieerd door het Safer Internet Plus Programma van de Europese Commissie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau coördineert in Nederland het onderzoekernetwerk dat nieuw mediagebruik bij jongeren bestudeert. In 2010 zijn in Nederland 1004 9-16-jarige internetgebruikers geïnterviewd, alsook een van hun ouders.

Meer informatie

Lees het volledige rapport Towards a better internet for children? door S. Livingstone, K. Ólafsson, B. O'Neill en V. Donoso, op de website van het EU Kids Online project.

Contactpersoon SCP voor inhoudelijke vragen: Nathalie Sonck.

EU Kids Online www.eukidsonline.net

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Hoe het internet veiliger te maken voor kinderen?

Menu