logo

Jaarrapport Integratie aangeboden aan minister Leers

Op woensdag 8 februari is het Jaarrapport integratie 2011 aangeboden aan minister Leers. Hier vindt u een fotoimpressie van deze bijeenkomst.

Afbeelding 1 t/m 10 van 20

Resultaten toegelicht

Op woensdag 8 februari is het Jaarrapport integratie aangeboden aan minister Leers. Tijdens deze bijeenkomst gaf dr. Mérove Gijsberts een toelichting op de belangrijkste resultaten van het rapport. Er is zorg over de hoge jeugdwerkloosheid en de oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jonge mannen in de criminaliteit. Er is ook sprake van gunstige ontwikkelingen. Steeds meer jongeren uit migrantengroepen behalen een hoger onderwijsdiploma en vinden werk in functies op hbo- en wo-niveau. Minister Leers benadrukte in zijn reactie het belang van actieve participatie van migranten. Voor degenen die willen meedoen en zich houden aan belangrijke normen en waarden moet de Nederlandse samenleving zich openstellen.

Lees verder

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Jaarrapport Integratie aangeboden aan minister Leers

Menu