logo

Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland

20 april 2012

Artikel verschenen in Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Forum, 2012.

SCP-medewerker Alice de Boer en collega's deden onderzoek naar 'jonge mantelzorgers': kinderen of jongeren die opgroeien met een gezinslid dat langdurig ziek is. Hierbij is gelet op de vraag om hoeveel jeugdigen het gaat. Maar ook waarin ze verschillen van hun leeftijdsgenoten.


Het blijkt om een grote groep te gaan: ongeveer 450.000 jongeren hebben een langdurig zieke huisgenoot, meestal een van hun ouders. Dit betreft 12% van de 5 tot 23 jarigen.


Jongeren uit lage sociaal economische groepen, eenoudergezinnen en van allochtone afkomst zijn oververtegenwoordigd. De culturele participatie van deze groep blijft achter bij die van leeftijdsgenoten (ook na correctie voor leeftijd, inkomen en etniciteit), maar ze doen vaker aan sport in verenigingsverband. Ze hebben net zo vaak als andere jongeren een (bij)baantje. Opmerkelijk is dat er meer jongens dan meisjes zijn met een ziek gezinslid, mogelijk omdat meisjes gemiddeld twee jaar eerder zelfstandig gaan wonen dan jongens.


De auteurs concluderen dat de verschillen in participatie al met al niet zo groot lijken. Een kanttekening hierbij is dat het effect op sociale participatie mogelijk groter uitvalt als ook gekeken wordt naar het al dan niet geven van mantelzorg. De beschikbare gegevens lieten echter niet toe om dit aspect nader te onderzoeken.


Auteurs: Alice de Boer, Debbie Oudijk, Lucia Tielen. Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland: aantallen en enkele kenmerken. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Forum, 2012; Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten; jaargang 90, nummer 3, blz.167-170.

Artikel Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland (pdf)

20 april 2012, pdf, 212kB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland

Menu