logo

Misverstand over Cito-eindtoets basisonderwijs

19 januari 2012

Het SCP krijgt naar aanleiding van de publicatie 'Waar voor ons  belastinggeld' veel vragen over het vergelijken van de jaarlijkse score op de Cito-eindtoets  in het basisonderwijs. Is de gemiddelde score niet per definitie elk jaar gelijk, zodat vergelijking tussen jaren geen zin heeft? Dat is echter niet zo.

Het Cito stelt de gemiddelde score niet vooraf vast op een bepaald niveau. Wel zorgt het Cito er voor dat scores in verschillende jaren vergelijkbaar zijn. Het prestatieniveau dat in een bepaald jaar hoort bij een score van bijvoorbeeld 538 is hierdoor vergelijkbaar met het prestatieniveau dat in een ander jaar bij die score hoort. Dat de gemiddelde score de afgelopen jaren rond 535 schommelde is dus een aanwijzing dat het gemiddelde prestatieniveau niet is veranderd.

Het Cito heeft vanwege de vele vragen hierover een persbericht met een toelichting opgesteld.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Misverstand over Cito-eindtoets basisonderwijs

Menu