logo

Nieuwe SCP factsheet: Prestatie-indicatoren Sport

10 oktober 2012

Het sportbeleid van de rijksoverheid kent een aantal prestatie-indicatoren op het gebied van breedtesport: sportparticipatie, verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk in de sport. De ontwikkeling van deze indicatoren werden vierjaarlijks vastgesteld met behulp van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek van het SCP. Dit onderzoek is echter voor het laatst uitgevoerd in 2007 en zal niet meer herhaald worden. Daardoor is een leemte ontstaan. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het SCP gevraagd om te kijken of er op basis van ander onderzoek nieuwe informatie te geven is.

In de factsheet worden de ontwikkelingen na 2007 voor sportparticipatie, verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk in de sport weergegeven, waarbij toegelicht wordt hoe verschillende onderzoeken verschillende uitkomsten op kunnen leveren.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Tot 2007 liet de sportdeelname van 18 tot 79 jarigen volgens het AVO-onderzoek een stijging zien. Ander onderzoek laat echter geen groei zien in de periode 2007-2011, maar ook in de periode 2001-2007 was de sportdeelname volgens dit onderzoek stabiel.
  • Het lidmaatschap van de sportvereniging bij kinderen (6-17 jaar) is volgens het avo-onderzoek stabiel tot 2007. Ander onderzoek bevestigt ook na 2007deze stabiliteit.
  • Bij de volwassenen daalde tot 2007 het verenigingslidmaatschap volgens het avo licht. Ander onderzoeken van na 2007 laten een stabiel verloop en een lichte stijging zien.
  • Het aandeel volwassen Nederlanders dat vrijwilligerswerk verricht in de sportvereniging is stabiel. In de periode na 2007 is hierin geen  verandering opgetreden.

Factsheet Sport 2012, pdf

10 oktober 2012, pdf, 1MB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Nieuwe SCP factsheet: Prestatie-indicatoren Sport

Menu