logo

Notitie SCP: Overwegingen bij voorstel Wet Werken naar Vermogen

16 maart 2012

Geschreven op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Deze notitie werd op woensdag 14 maart toegelicht aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Cok Vrooman.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer vroeg het SCP een korte nota op te stellen ten behoeve van een rondetafelgesprek over het voorstel van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Het commentaar van het SCP richt zich met name op een aantal beleidsassumpties, de aard van de prikkels, de te verwachten participatie- en inkomensgevolgen, en enkele overige punten,

Download hier de volledige nota in pdf.

Nota SCP Rondetafelgesprek WWNV

16 maart 2012, pdf, 276kB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Notitie SCP: Overwegingen bij voorstel Wet Werken naar Vermogen

Menu