logo

Studiemiddag 'Tot werk in staat' op 12 februari 2013

17 december 2012

Participatie naar vermogen van bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten

In 2012 verschenen de SCP-publicaties Verzorgd uit de bijstand en Belemmerd aan het werk. Deze studies gaan in op vraagstukken rond het activerend arbeidsmarktbeleid. Het beleid is erop gericht mensen met gezondheidsbeperkingen en (langdurig) werklozen te stimuleren zoveel mogelijk deel te nemen op de arbeidsmarkt. De vraag is wat we kunnen doen om dit te bereiken. Naar aanleiding van de twee publicaties organiseert het Sociaal en Cultureel Planbureau op 12 februari 2013 een studiemiddag met het thema Tot werk in staat; participatie naar vermogen van bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten. Doel van deze bijeenkomst is de verworven kennis in een breder kader te plaatsen en lessen te trekken voor de toekomst. Aan de hand van twee centrale thema's zal de problematiek door enkele deskundigen worden belicht.

De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van VWS te Den Haag en begint om 12.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelding lees deze uitnodiging (pdf). (De studiemiddag is reeds volgeboekt; nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst.)
 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Studiemiddag 'Tot werk in staat' op 12 februari 2013

Menu