logo

Vergrijzing is een kans, geen bedreiging

23 oktober 2012

Verschijning rapport 'Actief ouder worden in Nederland'

Op 19 oktober verscheen het rapport 'Actief ouder worden in Nederland'. Het rapport schetst de demografische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Tot het jaar 2040 stijgt in Nederland het aantal vijfenzestigplussers met ruim twee miljoen, zo blijkt. De auteurs signaleren een andere kijk op vergrijzing, waarbij naast de kosten ook de kansen worden gezien. De rol van ouderen is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet langer uitgespeeld.

Het rapport is opgesteld door het 'Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken' (WPRB), een samenwerkingsverband van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW, voorzitter), het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aanleiding voor de publicatie is het door de Europese Commissie uitgeroepen Europees Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties (2012).

Voor meer informatie zie de website van het KNAW.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Vergrijzing is een kans, geen bedreiging

Menu