logo

Waar voor ons belastinggeld?

31 januari 2012

De auteurs van deze publicatie gaan in op de uitkomsten en de kritiek.

Waar zijn de hogere uitgaven voor zorg, onderwijs en politie terechtgekomen, en zijn de ingezette middelen wel doelmatig en doeltreffend ingezet? Het SCP-rapport over de besteding van extra belastinggelden in deze sectoren deed veel stof opwaaien.

In een artikel op de website Socialevraagstukken.nl gaan de auteurs in op de uitkomsten en de kritiek.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Waar voor ons belastinggeld?

Menu