logo

Wetenschappelijke publicatie over SCP-instrument voor sociale uitsluiting

13 september 2012

'The Disadvantaged Among the Dutch'

Het SCP publiceert regelmatig over sociale uitsluiting. Over deze onderzoekslijn is nu voor het eerst gerapporteerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Onderzoekers Cok Vrooman en Stella Hoff schreven voor Social Indicators Research het artikel The Disadvantaged Among the Dutch.


Samengevat zijn dit de bevindingen:

Hoewel het tegengaan van sociale uitsluiting de laatste jaren een hoofddoel was van het sociaal beleid van de Europese Unie, blijft het begrip omstreden en zijn er diverse manieren voorgesteld om de omvang van dit verschijnsel te meten. In Nederland is sinds 2004 een methode in gebruik die is gebaseerd op enquêtes en betrekking heeft op vier theoretische aspecten van sociale uitsluiting:

  • materiële deprivatie,
  • een beperkte sociale participatie,
  • onvoldoende toegang tot basale sociale rechten en
  • een tekort aan normatieve integratie.

In dit artikel stellen we een verbeterde en meer beknopte versie van dit meetinstrument voor. Via focusgroepen en cognitieve tests zijn we eerst nagegaan of de vragenlijst de verschillende elementen van sociale uitsluiting goed afdekt. Op basis daarvan werden de bestaande vragen geherformuleerd en aangevuld. Een aangepaste vragenlijst werd daarna voorgelegd aan 650 respondenten, die willekeurig getrokken werden uit een online panel en een gegevensbestand van mensen zonder toegang tot het Internet. De gewogen uitkomsten kunnen met enig voorbehoud als representatief voor de volwassen Nederlandse bevolking worden beschouwd. 


Volgens onze algemene index wordt iets minder dan 5% van de Nederlandse bevolking getroffen door een behoorlijke mate van sociale uitsluiting. Op de vier aspecten ligt het cijfer tussen 7% (toegang tot sociale rechten) en 22% (materiële deprivatie).

Lees meer

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2012 / Wetenschappelijke publicatie over SCP-instrument voor sociale uitsluiting

Menu