logo

Aanbieding rapport Aanbod van Arbeid 2012 aan FNV-voorzitter Ton Heerts

25 april 2013

donderdag 25 april

In deze studie gaan onderzoekers dr. Jan Dirk Vlasblom, dr. Edith Josten en Marian de Voogd-Hamelink na welke veranderingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de arbeidsmarktpositie van werknemers. De gegevens die voor deze studie zijn gebruikt, komen grotendeels uit het Arbeidsaanbodpanel. Dit is een tweejaarlijks vragenlijstonderzoek onder ongeveer 4500 werkenden en niet-werkenden, dat sinds 1986 wordt gehouden.

Het rapport is op donderdag 25 april aangeboden aan FNV-voorzitter Ton Heerts.

aanbieding Aanbod van arbeid 2012 

De heer Heerts benadrukte dat hij het waardeerde dat het SCP de sociale partners een spiegel voorhield die zeker nuttig zou zijn bij het omzetten van het recente Sociale Akkoord in effectief beleid. Hij erkende dat met name de scholingsinspanningen meer aandacht behoeven om te komen tot duurzame inzetbaarheid.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Aanbieding rapport Aanbod van Arbeid 2012 aan FNV-voorzitter Ton Heerts

Menu