logo

Actualiteitencollege 2013: Crisis, transformatie en ongelijkheid

16 oktober 2013

Op 21 november te Den Haag

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) het Actualiteitencollege. Het thema van dit jaar is: Crisis, transformatie en ongelijkheid.

De huidige economische crisis blijft niet zonder gevolgen voor samenleving en burgers. De grote vraag is of deze van voorbijgaande aard zijn of dat we een blijvende transformatie doormaken in de economische mogelijkheden en maatschappelijke verhoudingen. In combinatie met een overheid die met regelmaat roept zich terug te willen trekken en voor meer participatie pleit, lijkt het alsof er definitief een einde is gekomen aan een lange periode van steeds maar groeiende welvaart en een beschermende staat. Wat betekent dat voor processen van emancipatie en uitsluiting? Veranderen daardoor bestaande ongelijkheden? Welke bedreigingen en kansen doen zich nog meer voor?
Zoveel vragen, zoveel antwoorden. In het actualiteitencollege zullen drie sociologen uit drie tradities, Jaap Dronkers, Paul Schnabel en Joop Goudsblom, hun licht laten schijnen over deze en andere vragen. Zij zullen daarbij met elkaar en met de zaal in debat gaan. De drie inleiders zijn vanwege hun zeer diverse expertise uitgenodigd. Zij krijgen vanwege hun grote betekenis voor de Nederlandse sociologie op de bijeenkomst het erelidmaatschap van de nsv uitgereikt. 

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd vanuit het SCP en vindt plaats in de Barcelonazaal bij het ministerie van VWS, Rijnstraat 50 te Den Haag.
Start: 14.00 uur. (Inloop vanaf 13.30 uur)

Lees meer (pdf)

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Actualiteitencollege 2013: Crisis, transformatie en ongelijkheid

Menu