logo

Burgerinitiatieven in de zorg zijn nog schaars

25 oktober 2013

Artikel op Socialevraagstukken.nl nav verschijnen Wmo-rapport 'Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven'

Auteurs: Wouter Mensink, Anita Boele en Pepijn van Houwelingen 

Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten zich meer gaan richten op ondersteuning van burgerinitiatieven. Burgers hebben zich verenigd rond collectieve inkoop van energie, behoud van bibliotheken en zwembaden en de inrichting van het eigen woongebied. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert de tweede evaluatie van de Wmo (2010 t/m 2012) uit. Eén deelrapport beschrijft een verkenning van vrijwillige inzet en burgerinitiatieven in vijf gemeenten. We beperken ons hier tot bevindingen uit dat rapport. Het eindrapport verschijnt in 2014.

Lees meer 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Burgerinitiatieven in de zorg zijn nog schaars

Menu