logo

Factsheet onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

14 januari 2013

Op 14 januari gepresenteerd tijdens een conferentie georganiseerd door OCW over ouderbetrokkenheid.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In dit factsheet presenteren we de eerste resultaten. De uitkomsten van het onderzoek zullen uitgebreider worden beschreven in een publicatie die later dit jaar zal verschijnen. Ook doen we daarin verslag van focusgroepgesprekken met leraren en schoolleiders.

Download factsheet (pdf)

Zie ook website Rijksoverheid

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Factsheet onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Menu