logo

Geloven doe je zelf, als je wat ouder bent

15 mei 2013

Artikel op Socialevraagstukken.nl van SCP-medewerker Joep de Hart nav verschijnen 2e druk 'Zwevende gelovigen'.

Voor wat waarheid is, leggen de meeste Nederlanders hun oor niet langer te luisteren bij de dominee of de pastoor. Zij willen de waarheid innerlijk ervaren. Die houding contrasteert met de orthodoxe leer, zoals kort geleden treffend werd verwoord in het gereformeerde tijdschrift De Waarheidsvriend.

Wat betekent het dat religie verdwijnt? De toekomst van religie is ten slotte niet hetzelfde als de toekomst van het dragen van een paardenstaartje door mannen. Religie is traditioneel sterk verankerd in vele van onze instituties en organisaties, en ook nog altijd in de leefstijl en het privéleven van velen. De inhoud van geloofsovertuigingen is de afgelopen 50 jaar onderhevig geweest aan sterke veranderingen, maar allerlei oude functies van religie lijken te blijven bestaan: de behoefte aan troost, verdieping, saamhorigheid, aan momenten waarop je boven jezelf uitstijgt. Als de kerken daarin niet of onvoldoende kunnen voorzien, lijkt menigeen op zoek te gaan naar alternatieven die er in zijn beleving wel aan tegemoet komen.

Lees meer

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Geloven doe je zelf, als je wat ouder bent

Menu