logo

Lancering Cultuurindex Nederland

09 december 2013

Op 9 december gepresenteerd in Het Concertgebouw te Amsterdam

In de Cultuurindex Nederland, voortgekomen uit samenwerking tussen de Boekmanstichting en het SCP, zijn 79 bestaande cijferreeksen over de culturele sector gebundeld. Door dit te doen voor de jaren 2005, 2007, 2009 en 2011 ontstaat een samen­vattend beeld van ontwikkelingen in de sector. Dat beeld laat tot 2007 groei en daarna stabiliteit zien (index 2011=105).

Overige bevindingen:

  • De capaciteit gaf een groeiend aanbod te zien: meer voorstellingen in de vrije theatersector, meer boek­titels en meer films. Ook groeide het aantal mensuren dat wordt ingezet voor cultuur, zowel door vrijwilligers bij musea en podia als door professionals in de gehele creatieve sector.
  • Bij participatie is het beeld wisselend. Een aanvankelijke groei ver­anderde in een netto daling. Meer bezoek woog niet op tegen minder beoefening en minder con­sumptie.
  • De geldstromen groeiden tot 2009 om daarna terug te zakken tot iets boven het ­niveau in 2005. Zowel eigen inkomsten van de cultuursector als omzet van de creatieve industrie vielen terug. Overheidsbijdragen anno 2011 lagen hoger dan in 2005. Sindsdien heeft de sector te maken met bezuinigingen, maar die zijn in de nu gepresenteerde cijfers nog niet zichtbaar.
  • Concurrentiekracht geeft aan of de culturele sector meegroeit met andere sectoren in Neder­land (nationaal) en met de culturele sector elders (internationaal). In nationaal perspectief deed de culturele sector het de afgelopen jaren goed, vooral doordat er relatief veel tijd aan cultuur besteed wordt als vrijwilliger. In internationaal opzicht bleef die rond het niveau uit 2005.
  • Ook de culturele sector maakt een proces van digitalisering door. De eerste cijfers daarover zitten al in de index, maar bij gebrek aan informatie is digitalisering daarin nog niet ten volle zichtbaar.

Lees meer in het persbericht (pdf)

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Lancering Cultuurindex Nederland

Menu