logo

Onlangs verschenen: 'Religion and civil society in Europe'

23 september 2013

Onder redactie van SCP onderzoekers Joep de Hart en Paul Dekker ism Loek Halman

Loek Halman is aan de Universiteit van Tilburg verbonden. 

In hoeverre en in welke opzichten is religie van invloed op de maatschappelijke inzet van burgers? Speelt de nationale cultuur en historie daarbij een rol? Vanuit deze vragen worden in dit boek een groot aantal Europese landen met elkaar vergeleken.

Voor meer informatie zie website uitgeverij Springer

Joep de Hart, Paul Dekker en Loek Halman (eds.), Religion and civil society in Europe. New York: Springer.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Onlangs verschenen: 'Religion and civil society in Europe'

Menu