logo

Slim onderzoek met smartphone

22 juli 2013

Kunnen we smartphones en mobiele applicaties (apps) gebruiken om informatie te verzamelen onder de Nederlandse bevolking? De meeste mensen hebben hun telefoon altijd bij zich en gebruiken deze meerdere keren op een dag. Is deze manier van informatie verzamelen geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek? En welke extra's biedt een smartphone als dataverzamelingsinstrument?

Deze vragen beantwoorden Nathalie Sonck en Henk Fernee in het SCP-rapport ‘Using smartphones in survey research: a multifunctional tool. Implementation of a time use app; a feasibility study’.

In 2011/2012 deed het SCP samen met CentERdata - een onderzoeksinstituut gerelateerd aan de universiteit van Tilburg - een pilotstudie met smartphones. De belangrijkste vraag was of tijdsbestedingsonderzoek via smartphones uitgevoerd kan worden en hoe de kwaliteit van de data eruitziet. CentERdata ontwikkelde hiervoor een app. Het is een mobiel dagboekje waarin mensen de tijd die ze aan allerlei activiteiten besteden kunnen registreren.150 proefpersonen hebben de app uitvoerig getest. Mensen zonder smartphone, kregen tijdens het onderzoek een leentelefoon. Ook is het gebruiksgemak via kwalitatieve diepte-interviews geëvalueerd.

Deze pilotstudie evalueren we als positief. Zowel ervaren als onervaren smartphone gebruikers konden overweg met het mobiele dagboekje. Gemiddeld vulden mensen dit 10 keer op een dag in. Dit betekent een grote mate van nauwkeurigheid in het registreren van activiteiten die men doet. Ook komen dezelfde tijdspatronen (zoals voor slapen en eten) in het smartphone onderzoek naar voren, vergelijkbaar aan eerder tijdsbestedingsonderzoek dat het SCP al sinds 1975 uitvoert.

Een smartphone biedt ook nieuwe mogelijkheden om aanvullende informatie te verzamelen, naast de klassieke vragenlijsten. Via GPS-gegevens kan mobiliteit bijvoorbeeld precies in kaart gebracht worden. Daarnaast kunnen pop-upvragen die gedurende de dag op het telefoonscherm verschijnen ervaringen en gedragingen meer in real-time meten. Dit hebben we getest om gevoelens van geluk en tijdsdruk accurater te meten. Door al deze nieuwe mogelijkheden neemt het belang van privacy in sociaalwetenschappelijk onderzoek wel toe. Hoewel technisch veel mogelijk is, blijft onderzoeksethiek voorop staan.

De volgende stap is om data via deze smartphone-app te verzamelen bij een representatieve groep uit de Nederlandse volwassen bevolking. Hiervoor verzamelen het SCP en CentERdata momenteel een jaar lang gegevens, nog tot het najaar van 2013.

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Slim onderzoek met smartphone

Menu