logo

Verschenen: Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

30 september 2013

Op 30 september aangeboden aan Eerste en Tweede Kamer

Wat zijn voor gezinnen met kinderen de maatschappelijke gevolgen van de hervorming van de kindregelingen? Deze notitie, op 30 september 2013 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, bevat een korte verkenning van de onderzoeksliteratuur over armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast worden de belangrijkste risicogroepen en de gevolgen van armoede voor de korte en de langere termijn in kaart gebracht. Aan de hand van koopkrachtramingen is berekend of de omvang van de armoede en sociale uitsluiting zal veranderen onder invloed van de voorgenomen wijzigingen in de kindregelingen, en bij welke groepen de grootste veranderingen zullen plaatsvinden.

Lees meer (pdf)

Hervorming kindregelingen voor gezinnen met kinderen

25 september 2013, pdf, 327kB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Verschenen: Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Menu