logo

Wie doen er aan sport en cultuur?

07 november 2013

Factsheet met de eerste uitkomsten van de Vrijetijdsomnibus (VTO) 2012

Sport en cultuur hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve dan voor kleine groepen professionals). Aan allebei kunnen geïnteresseerden op twee manieren meedoen: als beoefenaar en als bezoeker. En allebei ook worden door de overheid ondersteund. Dit roept de vraag op of sport en cultuur ook een gelijke deelname gemeen hebben? Doen aan beide vormen van vrijetijdsbesteding evenveel mensen aan mee? Zijn dat mensen uit dezelfde bevolkingsgroepen? Of zijn het zelfs dezelfde mensen die aan sport en cultuur doen?
Deze factsheet (pdf) geeft in kort bestek antwoord op die vragen, waarbij we onderscheid maken tussen beoefening en bezoek.

In de factsheet staan de eerste uitkomsten van de Vrijetijdsomnibus (VTO) 2012. Dit onderzoek heeft het CBS in opdracht van het SCP uitgevoerd. De te meten variabelen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sport- en cultuursector en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (OC&W en VWS) tot stand gekomen. Het VTO is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid vast te stellen. Door een andere steekproeftrekking en aanpassingen in de vragenlijst moet het VTO gezien worden als een nieuwe start van een tijdreeks. Meer informatie over het VTO is hier te vinden.

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Wie doen er aan sport en cultuur?

Menu