logo

17 december 2014: Actualiteitencollege 'Sociale segmentatie in Nederland: meer dan economische ongelijkheid'

16 december 2014

Van 14.00 tot 16.45 uur in Den Haag

Op 17 december vindt het jaarlijkse actualiteitencollege van de NSV plaats. Dit jaar is het thema “Sociale segmentatie in Nederland: meer dan economische ongelijkheid”. De sprekers zijn Wout Ultee, Cok Vrooman, Jochem Tolsma en Herman van de Werfhorst. Dagvoorzitter is SCP-directeur Kim Putters.

Sinds het uitbreken van de economische crisis staat ongelijkheid weer hoog op de politieke en academische agenda in Nederland. Het wetenschappelijke debat wordt daarbij met name (aan)gevoerd door economen. Sociologen, die zich van oudsher bezighouden met vraagstukken rondom sociale stratificatie en mobiliteit, hebben zich tot nog toe grotendeels afzijdig gehouden. Dit is spijtig, want de sociologie heeft veel te bieden en kijkt verder dan economische ongelijkheid. Sociale segmentatie manifesteert zich immers op tal van domeinen: niet alleen in de economie en op de arbeidsmarkt, maar ook in het onderwijs, de gezondheidszorg, de woonsituatie, trouwpatronen en maatschappelijke participatie is sprake van ongelijke kansen tussen individuen. Bovendien tekenen zich belangrijke structurele ontwikkelingen af: mogelijk wordt niet inkomen of vermogen, maar opleiding de belangrijkste sociale scheidslijn in de moderne (kennis) samenleving.

In het actualiteitencollege laten vier sociologen (Wout Ultee, Cok Vrooman, Jochem Tolsma en Herman van de Werfhorst) hun licht schijnen over actuele sociologische vraagstukken op het terrein van sociale stratificatie en mobiliteit en onderstrepen zij het belang ervan voor het beleid en bestaande maatschappelijke verhoudingen. Na hun inleidingen zullen de sprekers met elkaar en met de zaal in debat gaan. Er is ook een feestelijk element: de eerste inleider, Wout Ultee, krijgt vanwege zijn grote betekenis voor de Nederlandse sociologie tijdens de bijeenkomst het erelidmaatschap van de NSV toegekend.

Lees meer

folder Actualiteitencollege 2014

16 december 2014, pdf, 65kB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / 17 december 2014: Actualiteitencollege 'Sociale segmentatie in Nederland: meer dan economische ongelijkheid'

Menu