logo

4 februari 2014: Studiemiddag 'Blinde vlekken voor wijksuccessen?'

16 januari 2014

Discussie over evaluatieonderzoek naar integraal, gebiedsgericht beleid

Met geld, deskundigheid en wilskracht is de afgelopen decennia veel gedaan om achterstandswijken vooruit te helpen. Bijna  evenveel evaluaties van wijkenbeleid zagen het daglicht. Beleidsevaluaties die niet zelden eindigden met een ontmoedigende boodschap: er zijn geen beleidseffecten vastgesteld. De achterstandsproblematiek is in veel wijken complex en weerbarstig. Zijn de verwachtingen misschien te hooggespannen? Niet volgens mensen in het veld die wel vruchten van hun werk zien. Doen de evaluaties dan wel recht aan de complexe praktijk? Elk onderzoek heeft immers zijn begrenzingen. De vraag van deze middag is of we deze kloof tussen onderzoek en beleid kunnen dichten.

De studiemiddag wordt georganiseerd voor onderzoekers, die de kunst van het evalueren kritisch willen bekijken, én beleidsmakers, die met de onderzoeksresultaten aan de slag moeten kunnen.

Graag nodigt het SCP u uit om mee te denken en te discussiëren over de toekomst van onderzoek naar de effectiviteit van wijkenbeleid. Zijn er blinde vlekken en hoe krijgen we daar zicht op? Gebruiken we bijvoorbeeld de juiste evaluatie-instrumenten; kijken we naar de juiste prestatiematen? De auteurs van Werk aan de wijk en vier gastsprekers schetsen hun visie op de onderzoekstechnische mogelijk- en onmogelijkheden van evaluaties van wijkenbeleid, waarna de zaal wordt uitgenodigd hierover met hen in gesprek te gaan.

Programma

13.30 uur Inloop met koffie
14.00 uur Welkomstwoord Kim Putters (directeur SCP)
14.10 uur Korte terugblik  op het SCP-onderzoek ‘Werk aan de wijk’ door Jeanet Kullberg (senior onderzoeker SCP)

Deel 1: Angels en voetklemmen. Voorwaarden voor goed onderzoek naar wijkenbeleid
14.15 uur Ries van der Wouden  (Hoofd Ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit PBL) ‘Effecten van 40 jaar wijkenbeleid’
14.30 uur Maarten van Ham (Hoogleraar Stedelijke Vernieuwing TU Delft) ‘De (on)mogelijkheden van het meten van buurteffecten en op de wijk gericht beleid’

Deel 2: Evaluatieonderzoek in de praktijk
14.45 uur Marlies Alberts (Projectleider Algemene Rekenkamer) ‘Prestatiemeting Nationaal Programma Rotterdam-Zuid’
15.00 uur Radboud Engbersen (Senior manager Platform 31, begeleider experimentele programma’s) ‘Het belang van casestudies voor lokale beleidspraktijken’

15.15 - 15.35 uur: pauze

15.35 uur Paneldiscussie met publiek en sprekers o.l.v. Kim Putters
16.45 uur Reflectie Mark Frequin (Directeur-generaal  Wonen en Bouwen, BZK)

17.00 uur Borrel

Deelname aan deze studiemiddag is gratis, maar let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich hier aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van OCW, Rijnstraat 50 te Den Haag

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / 4 februari 2014: Studiemiddag 'Blinde vlekken voor wijksuccessen?'

Menu