logo

Analyse mogelijke verbeteringen van het verdeelmodel voor het inkomensdeel van de Participatiewet

25 juni 2014

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat de verdeling van het I-deel van de Participatiewet gebeurt op basis van het multiniveaumodel dat door het SCP ontwikkeld is. Hiervoor is in februari 2014 een model opgeleverd.

In de achterliggende maanden zijn diverse suggesties gedaan ter verbetering van dit model. In deze notitie (pdf) wordt verslag gedaan van enkele mogelijke verbeteringen van het model voor de verdeling van 2015. De overige suggesties ter verbetering van het model zullen eind 2014/begin 2015 onderzocht worden en mogelijk gebruikt worden bij de verdeling van het budget voor 2016. 

 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Analyse mogelijke verbeteringen van het verdeelmodel voor het inkomensdeel van de Participatiewet

Menu